ADEMHALINGSKLACHTEN.NL

ADEMHALINGSKLACHTEN

Acupunctuur (Lat. acus = naald en pungere = steken) is een alternatieve behandelmethode uit de traditionele Chinese geneeskunde waarbij naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam worden gestoken.
Inhoud


1 Beginselen
2 Controverse
3 Risico’s
4 Onbewezen behandelwijze
5 Zie ook
6 Externe links

//


Beginselen
Traditionele Chinese geneeskunde is gebaseerd op de bewering dat vitale lichaamsenergie (chi of qi) door 14 kanalen, meridianen genoemd circuleert, die vertakkingen zouden hebben naar alle organen en lichaamsfuncties. Ziekte wordt toegeschreven aan een uit het evenwicht zijn of storing van chi. Oude praktijken zoals acupunctuur en qigong zouden dit evenwicht herstellen. Traditionele acupunctuur, zoals ze nu toegepast wordt, bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen naalden in verschillende delen van het lichaam. Een lage frequentie stroom kan eventueel op de naalden aangebracht worden om een grotere stimulatie te geven. Sommige praktiserende acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt. De methode zou al meer dan 2000 jaar bestaan en is nauw verbonden is met Chinese filosofie. Sinds de bronstijd worden metalen naalden gebruikt. Voor die tijd gebruikte men naalden van steen.

Controverse

Voorstanders wijzen er op dat de in de acupunctuur gehanteerde begrippen vreemd zijn voor de westerse manier van denken. Ook beweren zij dat in de Chinese Volksrepubliek dagelijks acupunctuur gebruikt wordt bij verdoving tijdens chirurgische ingrepen, waaronder open-hart operaties, om de schadelijke effecten van de narcose te vermijden.


Critici repliceren daarop dat anesthesie met acupunctuur niet in die mate gebruikt wordt tijdens operaties in het Oosten, als door voorstanders beweerd wordt. In China weren artsen patiënten die ongeschikt blijken te zijn. Acupunctuur wordt niet gebruikt bij dringende operaties en wordt vaak aangevuld met plaatselijke verdoving of verdovende medicatie. Bovendien komen heden de meest kritische geluiden tegen het gebruik van acupunctuur in de gezondheidszorg uit China zelf, waar men het belang van EBM (Evidence Based Medicine) begint in te zien. Acupunctuur heeft inderdaad in enkele gevallen een kortstondig en licht pijnstillend effect. Maar dat effect berust op het placebo-effect, het fenomeen contra-irritatie of het afleiden van de aandacht: de vermeende werking van acupunctuur als palliatief, wordt verklaard doordat de pijn die het zetten van de naalden veroorzaakt, de patiënt de pijn doen vergeten.

Het maakt met andere woorden niet uit waar men de naalden steekt.
Qi, yin en yang, meridianen, en ook bong han ducts, zijn overigens metafysische begrippen, waarvan het bestaan niet aangetoond kan worden.
Voorstanders van de acupunctuur wordt voorts de post hoc ergo propter hoc drogreden verweten (= oorzaak-gevolg-verwarring): veel klachten gaan na van verloop van tijd vanzelf weer over, of men nu wel of niet een behandeling ondergaat.

Risico’s
De ongunstige effecten van acupunctuur kunnen veel groter zijn dan de meeste mensen beseffen. Slecht toegepaste acupunctuur kan flauwvallen, plaatselijke bloedingen (ten gevolge van een doorboord bloedvat), pneumothorax (collaps van de long wegens doorboord longvlies), stuiptrekkingen, plaatselijke infecties, hepatitis B (door niet steriele naalden), bacteriële endocarditis, contacteczeem en zenuwbeschadiging veroorzaken.
De kruiden die door acupuncturisten gebruikt worden zijn niet gereglementeerd volgens veiligheid, potentieel of doeltreffendheid. Er bestaat ook een risico dat een acupuncturist wiens benadering van een diagnose niet gebaseerd is op wetenschappelijke begrippen, zal falen in het diagnostiseren van een gevaarlijke aandoening. Om nog te zwijgen van de financiële nadelen die de behandeling voor de patiënten met zich meebrengt.
Een recent onderzoek van 1135 Noorse artsen openbaarde 66 gevallen van infectie, 25 gevallen van doorboorde long, 31 gevallen van verergerde pijn, en 80 andere gevallen met verwikkelingen. Een parallel onderzoek van 197 acupuncturisten, die onmiddellijke verwikkelingen kunnen vaststellen, leverden 132 gevallen op van flauwvallen, 26 gevallen van verergerde pijn, acht gevallen van pneumothorax en nog 45 andere nadelige gevolgen.
De Nationale Raad tegen Gezondheidsfraude van de VS deed uitgebreid onderzoek naar acupunctuur en besloot dat :

acupunctuur een onbewezen vorm van behandeling is,
haar theorie en praktijk gebaseerd zijn op primitieve en bizarre begrippen van gezondheid en ziekte die geen verband houden met de huidige wetenschappelijke kennis,
onderzoek tijdens de laatste 20 jaar niet heeft kunnen aantonen dat acupunctuur doeltreffend is tegen enige ziekte,
waargenomen effecten van acupunctuur zijn waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van verwachting, suggestie, contra-irritatie, conditionering, en andere psychologische mechanismen,
het toepassen van acupunctuur zou moeten onderworpen worden aan degelijke onderzoeken,
consumenten die acupunctuur willen proberen, moeten hun toestand met een bekwame arts, die daar geen commerciële belangen bij heeft, bespreken.


Onbewezen behandelwijze
Aan het einde van de 20e eeuw, door de opkomst van de new age, werd acupunctuur ook bekend in Europa. Het zou tal van klachten kunnen verhelpen zoals migraine, hoofdpijn, burn-out, spijsverteringsklachten, ademhalingsklachten, fysiotherapeutische klachten en hooikoorts. De bewijsvoering steunt echter voornamelijk op waarnemingen van practici zelf, en op studies die niet voldoende goed ontworpen zijn om doeltreffendheid te bewijzen. Een gecontroleerde studie wees uit dat electro-acupunctuur in het oor niet doeltreffender was dan placebo-stimulatie ( zachte aanrakingen ) tegen chronische pijn.
In 1990 analyseerden drie Nederlandse epidemiologen 51 gecontroleerde studies van acupunctuur bij chronische pijn, en besloten dat " zelfs de kwaliteit van de betere studies middelmatig bleken te zijn en dat de werkzaamheid van acupunctuur als behandeling tegen chronische pijn twijfelachtig blijft." Ze onderzochten ook verslagen van acupunctuur als behandeling tegen verslaving aan sigaretten, heroïne en alcohol, en stelden vast dat beweringen dat acupunctuur werkzaam is als therapie voor deze kwalen niet ondersteund worden door degelijk klinisch onderzoek.
Acupunctuur is dan ook geen medisch specialisme en wordt meestal door niet-artsen uitgeoefend. Sinds 1999 stelt de wet Colla (België) dat deze niet-conventionele behandelwijze de "mogelijkheid" krijgt te ijveren voor een erkenning als beroepsgroep. De eerste voorwaarde is dat zij zich verenigen. Een erkenning bleef tot heden echter uit omdat aan essentiële criteria niet wordt voldaan: sinds mei 1997 geldt het EU COSTB4-rapport en het rapport van de zeven Belgische universiteiten waar in staat dat er eerst een bewijs dient geleverd te worden dat deze behandelingen werkzaam zijn alvorens sprake kan zijn van erkenning als beroepsgroep.

Zie ook

Transpersoonlijke meditatieve acupunctuur
Qigong
Qi
Yin yang
Kwakzalverij

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod